Izvirni povzročitelji odpadkov

Na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM) sodelujemo v mednarodnem projektu, WoodWisdom-ERA-net+ projektu, Cascading Recovered Wood (CaReWood), ki ga vodi Technische Universität München iz Nemčije. Namen projekta je razviti in oceniti tehnike za pretvorbo recikliranega lesa večjih dimenzij v nove, masivne lesne produkte večjih dimenzij ter s tem povečati izkoristek lesa. Na UP IAM smo v projektu odgovorni za izdelavo modela povratne logistike ravnanja z odsluženim lesom. Ker želimo v modelu upoštevati realno stanje v Sloveniji, smo se odločili med izvirnimi povzročitelji odsluženega pohištva izvesti kratko anketo, ki je bila pripravljena v sodelovanju z doktorskim študentom Boštjanom Vimpolškom Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

Prosim vas, da s pritiskom na povezavi odgovorite na naša vprašanja. Na koncu vprašalnika označite, ali želite prejeti rezultate ankete.

Za vaš čas in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo,

izr. prof. dr. Andreja Kutnar, vsebinski vodja projekta CaReWood 


V tej anketi je 10 vprašanj.

This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research